Privacyverklaring

 

Geldig vanaf mei 2018


Fernhout Gites is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

Jan en Paola Fernhout
279, Chemin de L’Usine
07110 Chassiers
Frankrijk


fernhout.gites@gmail.com


0033 4 71 77 48 93

0033 6 01 98 02 84


www.fernhout-gites.com

www.villa-oleandre.com

www.la-source-tailhac.nl


Numéro SIREN: 493 12 73 02

TVA non applicable, art. 293 B Code Général des Impôts

Jan Fernhout is de Functionaris Gegevensbescherming. Hij is te bereiken via fernhout.gites@gmail.com


Persoonsgegevens die wij verwerken:
Fernhout Gites verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
  • Leeftijd kinderen;
  • Aankomstdatum;
  • Vertrekdatum;
  • Informatie over het verblijf, speciale verzoeken, opmerkingen over uw servicevoorkeuren (faciliteiten of andere gebruikte diensten).


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Fernhout Gites verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw reservering en betaling. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Fernhout Gites verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben om aan onze administratieve verplichtingen te kunnen voldoen waaronder vallen de Franse belastingdienst en het bureau voor toerisme inzake de aangifte van toeristenbelasting.
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Fernhout Gites bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn:

10 jaar (terugzien eerdere reserveringen, contact doeleinden, belastingverplichtingen)


Delen van persoonsgegevens met derden:
Fernhout Gites verstrekt uitsluitend persoonlijke gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting;


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Fernhout Gites gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fernhout Gites en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar fernhout.gites@gmail.com.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Fernhout Gites neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongew enste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via fernhout.gites@gmail.com.